CONFERINŢA MULTIDISCIPLINARA INTERNAŢIONALA - 10 IANUARIE 2022

Conferinta se desfaşoara in cadrul Seminarului Didactic Internațional de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice

,,ȘCOALA ROMANEASCA. PROVOCARI SI OPORTUNITATI”

ORGANIZATORI: CENTRUL DE RESURSE EDUCAŢIONALE IN PARTENERIAT CU ASOCIAŢIA PROFESIONALA A CADRELOR DIDACTICE ,,RO EDUCAŢIE” SI PARTENERI DIN GRECIA, ITALIA, REPUBLICA MOLDOVA.

SECTIUNI:

Sectiunea I

– Studii de specialitate, studii de caz, articol;

Sectiunea a II -a

 – Proiecte didactice;

Sectiunea a III -a

– Proiecte educationale;

Sectiunea a IV-a

– Teste de evaluare adaptate copiilor cu CES, PIP-uri,

planificari adaptate;

Sectiunea a V-a

– Lucrari de management educational;

TAXA DE PARTICIPARE

 • 70 lei, pentru cei care doresc documentele pe email;
 • 85 lei, pentru cei ce doresc primirea documentelor prin Posta Romana;
inscriere

SE ACORDA:

 • Adeverinta coordonator Simpozionul International ;
 • Certificat de membru in Comisia de organizare a Simpozionului International;
 • Certificat participare in cadrul Seminarului Didactic  Multidisciplinar Internatioanl de comunicari stiintifice ;
 • Diploma de merit pentru organizarea si coordonarea Seminarului International de comunicari stiintifice  
 • Adeverinta publicare articol / studiu de specialitate  in revista  cu ISSN/ ISBN  
 • Adeverinta coordonator revista internationala cu ISSN/ ISBN  
 • Adeverinta membru in Comisia  de elaborare a Regulamentului Simpozionului
 • BONUS! Adeverință pentru participare la proiecte internationale, care au ca obiectiv performanţa şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor elevilor, educaţia civică, echitatea in educatie

Cadrele didactice redacteaza un material, specificand Sectiunea unde se incadreaza, in limba romana / engleza / franceza / germana/ maghiara/ italiana.

Se vor respecta urmatoarele cerinte: TNR, 10, spatiere 1,5, diacritice, maxim 3 pagini, format Word.

Materialele se primesc impreuna cu dovada platii, numele si scoala cadrului didactic, respectiv adresa(daca se opteaza pentru primirea documentelor prin Posta), pe adresa de email:  office@cadredidactice.ro sau online, pe pagina www.cadredidactice.ro/inscriere pana la data de 10 IANUARIE 2022.

TELEFON : 0757 789 585
Costurile de publicare se vor achita in contul :
RO44 INGB 0000 9999 1000 5766, ING BANK
TITULAR CONT: CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE SRL, CUI : 42212351

SIMPOZION NAȚIONAL ,,FII PROFESOR INOVATOR ÎN ROMÂNIA!’’ DIN CADRUL PROIECTULUI EDUCAȚIONAL

,,PROFESORUL-PUNTE ÎNTRE TRECUT ȘI VIITOR’’

30 NOIEMBRIE 2022

PARTENERI: INSTITUȚII ȘCOLARE, CENTRE EDUCAȚIONALE, ORGANIZAȚII DIN ROMÂNIA, GRECIA, REPUBLICA MOLDOVA,

cadre didactice icon
                   SECȚIUNI:       
 • EDUCAȚIE PARENTALĂ;
 • EDUCAȚIE ECOLOGICĂ;
 • EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE;
 • EDUCAȚIE FINANCIARĂ;
 • EDUCAȚIE EMOȚIONALĂ;
 • EDUCAȚIE INCLUZIVĂ;
 • EDUCAȚIE REMEDIALĂ ( PIP-uri );
 • EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ;
 • EDUCAȚIE PENTRU MIȘCARE;
 • EDUCAȚIE SOCIALĂ; 

MATERIALELE DIDACTICE SE VOR TRIMITE IN FORMAT WORD, TNR, 12, spatiere 1.5, MAXIMUM 8 PAGINI, DIACRITICE, CU NUMELE AUTORULUI ȘI ȘCOALĂ DE PROVENIENTA TRECUTE SUB TITLUL LUCRĂRII, ÎN PARTEA DREAPTA.

MATERIALELE, ÎNSOȚITE DE DOVADĂ PLĂȚII, SE TRIMIT LA ADRESA DE MAIL: INFO@REVISTAEDUCATIE.RO

DIPLOMELE ELIBERATE VOR FI TRIMISE CATRE DUMNEAVOASTRA ÎN FORMAT ELECTRONIC, FORMAT PDF, SEMNATE ȘI STAMPILATE DE CENTRUL DE EXCELENTA EUROTRADING SI INSTITUTIILE PARTENERE!!

Costurile de publicare se vor achita în contul RO26 INGB 0000 9999 1002 1513, deschis la ING Titular cont: Centrul de Excelență Eurotrading, CUI 4164744

SE ACORDĂ URMATOARELE DOCUMENTE:

 1. Adeverință publicare articol / studiu de specialitate în revista națională cu ISSN/ ISBN;
 2.  Adeverință pentru inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare, pentru progresul în învățare al elevilor, inclusiv al celor aflați în risc de abandon școlar și al copiilor cu CES;
 3. Acord de parteneriat intre instituțiile participante ;
 4. Adeverință pentru participarea la proiecte județene,
  naționale, internaționale, care au că obiective performanță școlară, progresul școlar, dezvoltarea competențelor și abilităților elevilor, educație civică, educație complementară, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;
 5. Adeverință membru în echipa de implementare a Proiectului Educațional National, în domeniul educaţie parentală, educaţie ecologică, educaţie pentru sănătate, educaţie financiară, educaţie emoţională, educaţie incluzivă, educaţie interculturală, educaţie pentru mişcare;
 6. Adeverință membru în Comisia de organizare a Simpozionului Național;
 7. Adeverință de elaborare a Regulamentului Simpozionului Național;
 8. Adeverință pentru implementare/ coordonare Proiect educațional National, care are ca obiectiv utilizarea unor strategii didactice inovatoare ;

PROIECT EDUCATIONAL NAŢIONAL


,,DIFERIŢI, DAR TOTUȘI EGALI!” 21 NOIEMBRIE 2022

Proiectul educațional se desfaşoară în cadrul Seminarului Didactic Internațional de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice ,,PROMOVAREA DIVERSITĂȚII ȘI A INCLUZIUNII IN SPAŢIUL ȘCOLAR

ORGANIZATORI: CENTRUL DE RESURSE SI INOVAŢIE IN EDUCAŢIE,  IN PARTENERIAT CU ASOCIAŢIA PROFESIONALA A CADRELOR DIDACTICE ,,RO EDUCAŢIE” SI INSTITUŢII SCOLARE DIN ROMANIA, GRECIA, ITALIA, REPUBLICA MOLDOVA.

SECTIUNI:

 
 1.  Demersuri centrate pe inovare și performanță: articole, studii de specialitate, proiecte didactice, fisa de evaluare, PIP-uri, folosirea de metode şi mijloace moderne, inovative în predarea-interactivă;
 2. Utilizarea unor metodologii de predare –învăţare – evaluare centrate pe elev

TAXA DE PARTICIPARE:

 • 70 lei, pentru cei care doresc documentele pe email;
 • 85 lei, pentru cei ce doresc primirea documentelor prin Posta Romana.

SE ACORDA:

 • Adeverință publicare articol / studiu de specialitate  in revista  cu ISSN/ ISBN;

 • Adeverință pentru inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare, pentru progresul în învățare al elevilor, inclusiv al celor aflați în risc de abandon școlar și al copiilor cu cerințe educaționale speciale;
 • Acord de parteneriat;
 • Adeverinta membru in Comisia  de elaborare a Regulamentului Seminarului Didactic International;
 • Adeverință pentru participarea la pr oiecte județene, naționale, internaționale, care au ca obiective performanță școlară, progresul școlar, dezvoltarea competențelor și abilităților elevilor, educație civică, educație complementară, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;
 • Adeverinta membru in echipa de implementare a Proiectului Educational National, in domeniul educaţie parentală, educaţie ecologică, educaţie pentru sănătate, educaţie financiară, educaţie emoţională, educaţie incluzivă, educaţie interculturală, educaţie pentru mişcare;
 • Adeverinta care atesta activitatea în cadrul Proiectului educaţional National cu grupurile ţintă specifice ( prescolari /elevi cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, copii din familii monoparentale, copii în plasament, copii din comunităţi sărace/comunităţi izolate, copii cu părinţi plecaţi în străinătate, copii şcolarizaţi la domiciliu sau în spital,etc.);
 • Adeverinta speaker la Seminarul Didactic International;
 • BONUS!  Adeverință pentru implementare/ coordonare Proiect educational national, care are ca obiectiv performanţa şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor elevilor, educaţia civică, echitatea in educatie, educatie incluziva ;

Cadrele didactice vor respecta următoarele cerințe de redactare, obligatoriu TNR, 10, 1,5 spațiere, maxim 3 pagini, format WORD, nume/prenume/școală sub titlu, în partea dreaptă. 

Materialele se primesc impreuna cu dovada platii , numele si scoala cadrului didactic, respectiv adresa(daca se opteaza pentru primirea documentelor prin Posta), pe adresa de email:  office@cadredidactice.ro sau online, pe pagina www.cadredidactice.ro/Inscriere, pana la data de 21 noiembrie 2022.

Costurile de publicare se vor achita in contul:
CONT: RO71 INGB 0000 9999 1266 3371 , ING BANK
TITULAR CONT: CENTRUL DE RESURSE SI INOVATIE IN EDUCATIE, SRL, CUI : 455554861

inscriere

Revista online ,,Creativitate in educatie”, cu ISSN , este o revistă internațională, care acceptă orice tip de articol în domeniul educației și formării, în limbile română, engleză și franceză. Își propune aducerea în prim plan a experienţelor concrete ale cadrelor didactice. 

Este o revista cu un nivel înalt de exigență – editorul își asumă calitatea articolelor publicate și validează doar textele care respectă norme de redactare ce țin de relevanță, corectitudine științifică, claritate și coerență, utilitate, noutate; responsabilitatea pentru calitatea materialului revine autorului. Constituie un mijloc de comunicare şi de informare pentru cadrele didactice din România și Republica Moldova.

In fiecare luna, CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE, impreuna cu alte institutii (CCD, ISJ, ASOCIATII), va organiza evenimente la nivel national si international (Simpozion, Conferinta, Workshop, Masa rotunda, Sesiune de comunicari stiintifice),  iar lucrarile acestora vor fi publicate intr-un volum cu ISBN.

Platforma educationala „Cadredidactice.RO”

Fisa de inscriere

Te rog dovedește că ești om selectând copacul.

TELEFON
0757 789 585
E-MAIL
office@cadredidactice.ro
ADRESA
Bucuresti
PROGRAM
LUNI - VINERI : 12 - 24